Yine uzun süre vergi dairelerinde vergi dairesi müdürlüğü yapmış , vergi danışmanlarının sorumluluğu altında , gerek denetimini yaptığımız firmalar gerekse denetimini yapmadığımız üçüncü firmaların her türlü vergi ve ticaret davaları ile ilgili dava, açma takibi ve bu davaların Danıştayın ilgili dairelerinde takibi hususunda Vergi Hukuku birimimiz bulunmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan bu güne kadar bu hususta vermiş olduğu hizmetler sonucunda kazandığı dava sayısı 200 ün üzerinde olmuştur.