ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİMİ

Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetim işlemini 1998 yılından beri yapmakta olup, daha önce Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre denetim yaparak rapor düzenlemektedir.