Gerek kurucu ortaklar gerekse danışmanlar vasıtası ile güncel vergi mevzuatı takip edilerek en kısa sürede tüm firmalara sirküler gönderilmektedir. Ayrıca yine kurucu ortaklar ve danışmanlar vasıtası ile bütün şirketlerin talep ettiği vergi planlaması , iş planlaması , finans planlaması şirketlerin yeniden reorganize edilmesi gibi faaliyetler ( batı daki think – thank işlemleri ) yapılmaktadır