Şirketimiz 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince , söz konusu şirketler hakkında bağımsız denetimin yapılması.