Şirketimiz , 30/12/2003 tarih ve 25332 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 26/12/2003 tarih ve 262/30 no.lu kararı ile ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Kişiler , Sertifika Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler , Yetki Belgesi Sahibi Özel ve Tüzel Kişilerin 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Finans Yönetmeliği, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği , Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği , Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bu hususla ilgili diğer yönetmelik ve tebliğler ile bu kanunla ilgili çıkarılan yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde Bağımsız Denetim Yaptırılma Zorunluluğu ile alakalı olarak , Enerji Piyasasısın da Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişiler, Sertifika Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler , Yetki Belgesi Sahibi Özel ve Tüzel Kişiler, hakkında bağımsız denetimin yapılması.