Şirketimiz ; 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 21 . maddesi , 28/02/2002 tarih 24681 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Sistemleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca denetleyerek bağımsız denetim raporları düzenlemektedir.