Şirketimiz ; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak, Aracı Yatırımcı Kurumların Bağımsız Denetim İşlemlerini yaparak bu kurumlar içinde ayrıca bağımsız denetim raporları düzenlemektedir.