Şirketimiz , 1996 yılında İrfan Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi olarak Eminönü / İstanbul adresinde kurulmuş , 1998 yılında nev'i değiştirirek Anonim Şirket olmuştur. 1998 yılından itibaren Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu , Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan bağımsız denetim yetkileri alarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi olarak bu günkü adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Şirketimizin halen ; 3 Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi (kurucu ortaklar),olmak üzere 3 ortağı ve  1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir danışmanı bulunmaktadır.

Kurucu Ortaklarımız

Hayati Çiftlik

Hayati Çiftlik

Yönetim Kurulu Başkanı , Sorumlu Ortak Başdenetçi.

1942 doğumlu , İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu,
1971–1990 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü görevinde bulundu.
Halen 1990 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. İngilizce biliyor.

Hamza Uzun

Hamza Uzun

Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Sorumlu Ortak Başdenetçi.

1962 doğumlu , Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe – Finansman bölümü mezunu ,
1986 –1995 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü görevinde bulundu .
1995 - 1997 yılları arasında Net Holding A.Ş. Mali Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. İngilizce biliyor.

Salim Akgül

Salim Akgül

Yönetim Kurulu Üyesi , Sorumlu Ortak Başdenetçi

1947 doğumlu , Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu ,
1971 –1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü görevinde bulundu.
1997 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. İngilizce biliyor.